<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <title>Speiderbevegelsen i Norge</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scout.css"> </head> <body> <table align="center"> <tr> <td><p class="brod">scout.no</p></td> <td align="right"><p class="brod"><a href="index.html">English</a> </p> </td> </tr> <tr><td colspan="2"><h1>&nbsp;</h1> <h1>Speiderbevegelsen i Norge</h1> <p class="brod">Det finnes to speiderforbund i Norge, KFUK-KFUM-speiderene (grnne skjorter) og Norges speiderforbund (gr skjorter). De to forbundene samarbeider om flere prosjekter gjennom Speidernes fellesorganisasjon. Speidernes fellesorganisasjon skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulige, barn og unge, opplever utvikling i et arbeid basert p den internasjonale speiderbevegelsens ml, prinsipper og metoder slik de er beskrevet i lover for WAGGGS og WOSM.</p> <p>&nbsp;</p></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><img src="kmsp.png" /> <p class="brod">KFUK-KFUM-speiderne er <br /> en av Norges strste kristne <br /> barne- og ungdomsorganisasjoner<br /> med 12 000 medlemmer fordelt <br /> p 300 grupper over hele landet. <br /> Vi tilbyr speiderarbeid for barn <br /> og ungdom i alle aldrer.</p> <p class="adresse"> <a href="http://www.kmspeider.no/">www.kmspeider.no</a> //<br /> (+ 47) 22 99 15 50 //<br /> E-mail: <a href="mailto:post@kmspeider.no">post@kmspeider.no</a></p></td> <td align="center" valign="top"><img src="nsf.png" /> <p class="brod">Norges speiderforbund er en<br /> barne- og ungdomsorganisasjon<br /> som bestr av cirka 20 000 <br /> medlemmer. Medlemmene er <br /> organisert i rundt 500 lokale <br /> speidergrupper fordelt p <br /> kretser og korps. </p> <p class="adresse"> <a href="http://www.speiding.no/">www.speiding.no</a> //<br /> (+ 47) 22 99 22 30 //<br /> E-mail: <a href="mailto:nsf@speiding.no">nsf@speiding.no</a></p></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><p class="adresse">&nbsp;</p> <p class="adresse">Dokumenter for Speidernes fellesorganisasjon <br /> <a href="http://issuu.com/scoutinginnorway/docs/europeconferencefolder">Europe Conference Folder</a> <br /> <a href="http://issuu.com/scoutinginnorway/docs/scoutinginnorway">Folder: Scouting in Norway</a><br /> </p></td> </tr> </table> </body> </html>